Akutní alergická reakce z pohledu všeobecné sestry

Title Alternative:Acute allergic reaction from the perspective of General nurse
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou alergie a jejími reakcemi. Zejména stavem, který bezprostředně ohrožuje pacienta na životě. Tento stav je označován jako anafylaxe, jejímž nejtěžším projevem je anafylaktický šok. Část teoretická osvětluje význam alergie, její typy, možné příčiny a diagnostiku. Dále se zabývá již zmiňovanou anafylaxí, jejími příznaky, léčbou a prevencí. Výzkumná část se věnuje výzkumu s cílem zjistit, zda všeobecné sestry na standardních oddělení znají varovné známky náhlého zhoršení zdravotního stavu stavu u pacienta s akutní alergickou reakcí, zda jsou seznámeny s kardiopulmonální resuscitací za zvláštních okolností dle Guidelines 2010, a zda mají všeobecné sestry zájem o prohlubování znalostí týkajících se dané problematiky. Jedním z cílů je i zmapovat četnost výskytu akutní alergické reakce na standardních oddělení v Krajské nemocnici Liberec, a.s. ( KNL, a.s.) . Výsledky poslouží k účelu vypracování edukačního materiálu pro všeobecné sestry v podobě PowerPoint prezentace, která by mohla vést ke zvýšení informovanosti všeobecných sester o akutních alergických reakcích.
Description
84 s., 22 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
alergie, anafylaktické reakce, kardiopulmonální resuscitace, allergy, anaphylactic reactions, cardiopulmonary resuscitation
Citation
ISSN
ISBN