Debugger pro grafickou reprezentaci regulačního schématu

Title Alternative:Debugger for graphic representation of regulation diagram
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá debuggerem regulačního schématu a meziprocesorovou komunikací v operačním systému Windows NT. V teoretické části diplomové práce je popsáno několik metod meziprocesorové komunikace. Praktická část diplomové práce obsahuje popis jednotlivých funkcí pro realizaci debuggeru a jeho uživatelské rozhraní.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections