Možnosti využití přístroje Gleeble pro simulace dějů v tepelně ovlivněné oblasti svarů

Title Alternative:Possibilities of using device Gleeble for simulation processes in the thermal affected zone of the weld
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jaký vliv má volná délka a rychlost ohřevu vzorku na tvar a strmost teplotních gradientů při materiálových testech v přístroji Gleeble 3500. Experimenty byly provedeny na vzorcích z nízkouhlíkové konstrukční oceli S355J2 o průměru 10 mm. Měření byla provedena na vzorcích s volnou délkou 9; 19; 29 a 39 mm a s rychlostmi ohřevu odpovídajícími 1; 10 a 100 °C.s-1.
Description
51 stran, 20 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
welding, svařování
Citation
ISSN
ISBN
Collections