Sledování bržděného smršťování tuhnoucích odlitků ze slitin zinku a hliníku

Title Alternative:MONITORING OF THE BRACED SHRINKAGEE COOLING CASTINGS FROM ZINC AND ALUMINIUM
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work is concerning dilatation during the castings solidification. Special measuring equipment has been used for this experiment, which has enabled to follow the values of dilatation and the temperatures during the solidification of zinc and aluminium alloys. These values have been measured by a registration unit and recorded into a computer. The measured values have been recorded in charts and following dependences have been demonstrated in graphs. Other part of the work was evaluation of given dependences from graphs. At the end of the diploma work there is the calculations of contraction coefficient.
Diplomová práce se zabývá dilatací při tuhnutí odlitku. Bylo použito speciální měřící zařízení, které umožňuje sledování hodnot dilatace a teploty odlitku při tuhnutí slitiny zinku a hliníku. Tyto hodnoty byly pomocí registrační jednotky změřeny a zaznamenány do počítače. Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulek a dané souvislosti vyneseny do grafů. Další částí této práce bylo vyhodnocení daných závislostí vynesených do grafů. V závěru diplomové práce jsou uvedeny výpočty součinitele teplotní smrštivosti odlitku.
Description
katedra: KSP; přílohy: cd-rom; rozsah: 68 s
Subject(s)
work, time, house, hound, stick, práce, čas, dům, pes, prut
Citation
ISSN
ISBN
Collections