Akutní bolest jako téma ošetřovatelské péče

Title Alternative:Acute pain as a nursing topic
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce je akutní bolest jako ošetřovatelský problém. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, posuzováním jednotlivých druhů bolesti,diagnostikou bolesti, plánováním, realizací a hodnocením sesterských činností vedoucích ke snížení pacientovy bolesti. Závěrem hodnotí vliv bolesti na kvalitu života pacienta a vymezuje roli sestry ve sledování bolesti. Empirická část zahrnuje vlastní výzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapovat znalosti všeobecných sester o akutní bolesti, jejím sledování, hodnocení a využívání nefarmakologických metod k zmírnění bolestí. Byly stanoveny cíle práce, výzkumné předpoklady a konstruován dotazník,který byl předložen anonymním respondentům a následně vyhodnocen. Součástí empirické části je diskuze, doporučení pro praxi a závěr. Výzkumné šetření probíhalo na jednotlivých lůžkových odděleních Nemocnice s poliklinikou v Semilech.
Description
79 stran, 21 stran příloh :tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
bolest, ošetřovatelská péče, pain, nursing care
Citation
ISSN
ISBN