Zařízení pro detekci přesnosti tvaru ohýbaných přířezů plochého skla

Title Alternative:Equipment for detection of accuracy of flat glass shapes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with problem about detection of flat glass shapes. Currently the measurement is often carried using 3D models, in which is manually inserted tested sample of glass. However the measurement is expensive, time consuming and requires servicing. Nowadays there are requirements to control 100% of products and it is not possible in this way. It is necessary to use non-contact ways of measuring. There is a solution by ISRA company but it is complicated and expensive. The aim of bachelor thesis is an affordable solution based on theory and experiments using the optical properties of glass. Part of solution is design and documentation of propřed solution.
Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce ohýbaných přířezů plochého skla. V součastné době je měření často prováděno pomocí 3D makety, do které je ručně vkládán testovaný vzorek skla. Takové měření je ale drahé, časově náročné a vyžaduje obsluhu. V dnešní době jsou požadavky na 100% kontrolu, ale ta není touto cestou možná a je třeba volit formu bezdotykové kontroly. Řešení nabízí firma ISRA , ovšem její řešení je komplikované a drahé a tedy cenově nedostupné. Cílem bakalářské práce je návrh cenově dostupného řešení na základě teoretických předpokladů a experimentů s využitím optických vlastností skla. Součástí je i konstrukční řešení a výrobní dokumentace k navrženému řešení.
Description
katedra: KSR; přílohy: 1 CD, 25 Výkresů; rozsah: 55 s. (56 171 znaků)
Subject(s)
flat glass, detection of shape, optical properties, image analysis, ploché sklo, detekce tvaru, optické vlastnosti, analýza obrazu
Citation
ISSN
ISBN
Collections