Ošetřovatelská rehabilitační péče u osob s těžkým kombinovaným onemocněním v sociálních zařízeních

Title Alternative:Physiotherapy treatment for people with serious combined disabilities in social sreervices care
dc.contributor.advisorBrédová, Petra
dc.contributor.authorHrdličková, Miloslava
dc.date2014
dc.date.accessioned2016-07-26
dc.date.accessioned2023-04-24T06:49:31Z
dc.date.available2016-07-26
dc.date.available2023-04-24T06:49:31Z
dc.date.defense2014-01-30
dc.date.issued2014
dc.degree.levelbc
dc.description72 s., 20 s. příl. :tab., grafy +CD ROMcs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské rehabilitační péče u lidí s těžkým kombinovaným postižením v sociálních zařízeních. Cílem práce je zjistit úroveň vykonávané ORP v sociálních zařízení a zjistit vliv ORP na soběstačnost klienta. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky o mentální retardaci, jejím členění a o příčinách vzniku. Dále práce shrnuje poznatky o výskytu nejčastějších kombinovaných vad. Část práce je věnována ošetřovatelské rehabilitační péči. V závěru teoretické části je nastíněn historický vývoj ústavní péče. Ve výzkumné části bakalářské práce analyzujeme poznatky získané při výzkumu. Pro zpracování výzkumné části je zvolena metoda formou dotazníku. Výzkum je doplněn o analýzu ? vyhodnocení aktuálního stavu klienta v oblasti soběstačnosti, dle funkčního testu - funkční míry nezávislosti FIM.cs
dc.identifier.signatureV 2/14 Zb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168666
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28073&typ=1
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28073&typ=2
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28073&typ=3
dc.source.urihttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28073
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectléčebná rehabilitacecs
dc.subjectmentální retardacecs
dc.subjectnursing careen
dc.subjecttherapeutic rehabilitationen
dc.subjectmental retardationen
dc.subject.verbisošetřovatelská péčecs
dc.subject.verbisléčebná rehabilitacecs
dc.subject.verbismentální retardacecs
dc.subject.verbisnursing careen
dc.subject.verbistherapeutic rehabilitationen
dc.subject.verbismental retardationen
dc.titleOšetřovatelská rehabilitační péče u osob s těžkým kombinovaným onemocněním v sociálních zařízeníchcs
dc.title.alternativePhysiotherapy treatment for people with serious combined disabilities in social sreervices careen
dc.typeThesiscs
local.departmentÚZScs
local.facultyÚstav zdravotnických studiícs
local.identifier.stag28073
local.identifier.verbis477967
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:58cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files