Vliv materiálových a technologických parametrů obrábění na napětí v povrchové vrstvě a vlastnosti dynamicky namáhaných strojních součástí

Title Alternative:Impact of Material and Technological Parameters of Machining on the State of Stgress in Surface Layers and Properties of Machine Parts undes Dynamic Load
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Disertační práce se zabývá analýzou nově vzniklých povrchů ocelových materiálů po obrábění z hlediska integrity povrchu. Těžiště této disertační práce spočívá v experimentální tenzometrické analýze nově vzniklých funkčních povrchů laboratorních vzorků i speciálně připravených segmentů reálných strojních komponent. Výsledky těchto analýz jsou diskutovány z hlediska technologického i metodického v závislosti na proměnných parametrech opracování.
The PhD teesis deals with analysis of newly created surfaces of steel materials after machining from the perspective of the surface integrity. The main part of this PhD thesis rests in experimental tensometric analysis performed on both laboratory specimens and parts of specially manufactured segments from real machining components.
Description
katedra: KOM;
Subject(s)
zbytková napětí, parametry obrábění, integrita povrchu, tribologie, residual stress, machining parameters, surface integrity, tribology
Citation
ISSN
ISBN
Collections