Experimentální určení nestacionárního teplotního pole

Title Alternative:Experimental investigation of unsteady temperature field
Abstract
Tato bakalářka práce je zaměřena na experimentální určení teplotního pole na zahřívané desce, na kterou dopadá impaktní proud. Výsledkem této práce je určení teplotního pole na desce. Rešerše této práce je věnována především problematice impaktních a syntetizovaných proudů. V teoretické části práce je proveden rozbor dané úlohy z pohledu mechaniky tekutin. Experimenty byly provedeny pomocí termoanemometrie. Jako pracovní tekutina byl použit vzduch. Pro měření a zaznamenání dat je požito prostředí software StreamWare 3.01, zpracování získaných dat z experimentů je provedeno v sw Microsoft Excel
Description
29 stran, 2 strany příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
fluid mechanics, heat transmission, mechanika tekutin, sdílení tepla
Citation
ISSN
ISBN
Collections