Návrh lisovací formy pro výrobu svícnu PAGODA

Title Alternative:Project of pressing moulds for production candlestick PAGODA
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis deal with evaluation come into operation temper system depending on construction of mould. In theoretic part is state description technology dosage and pressing molten glass and partition forming tools. And next is explained dilemma of thermal fields including theirs solution and forenamed are means tangent and contactless principle temperature measuring.Further is state technological poverty in construction of mould and resulting hit for his remove.Is present metering of mould with {\clqq}termovize`` in the end.
Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti temperačního systému v závislosti na konstrukci formy.V teoretické části je uveden popis technologie dávkování a lisování skloviny a rozdělení tvarovacích nástrojů. Dále je vysvětlena problematika teplotních polí včetně jejich řešení a zmíněny jsou způsoby dotykového a bezdotykového principu měření teplot. Dále je uveden technologický nedostatek v konstrukci formy a následný zásah pro jeho odstranění. Závěrem je prezentováno měření formy termovizí.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD; rozsah: 76 s, 13 s. obr.příloh
Subject(s)
temper system, construction of mould, temperature measuring, temperační systém, konstrukce formy, teplotní pole
Citation
ISSN
ISBN
Collections