Možnosti snižování hořlavosti plastových materiálů

Title Alternative:Ways to reduce the flammbility of plastic materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In bachelor work are presented the basic principles of burning plastics and most commonly used flame retardants. It describes the news in the world plastics industry between the flame retardants. There is a description of some captured flammability tests of plastic at the end of the work is mentioned talk about banned substances between retardants and environmental impact on the environment.
V bakalářské práci jsou uvedeny základní principy hoření plastů a nejčastěji využívané retardéry hoření. Popisuje novinky ve světě plastikářského průmyslu mezi retardéry hoření. Je zde zachycen popis některých zkoušek hořlavosti plastů. V závěru práce je zmíněna diskuse o zakázaných látkách mezi zpomalovači hoření a ekologický dopad na životní prostředí.
Description
katedra: KSP; rozsah: 49 s.(50852)
Subject(s)
flammability test, flammability, flame retardants, zkoušky hořlavosti, hořlavost, retardéry hoření
Citation
ISSN
ISBN
Collections