Zařízení pro kontrolované vedení bočního posuvu dopravníkových pásů

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním řešením kontrolovaného vedení bočního posuvu dopravníkového pásu a rozebírá jeho jednotlivé části. První část práce se zabývá teoretickým rozborem problematiky. Druhá část uvádí rešerši možných řešení na základě odborné literatury. Poslední část obsahuje konstrukční řešení. Obsahuje též základní principy pro kontrolované vedení bočního posuvu dopravníkového pásu a patentovou rešerši.
This bachelor thesis is identifying specific solutions for controlled management of lateral movement of the conveyor belts and discusses individual parts. First part talks about theoretical analysis of the problematics. The second part presents a research for possible solutions based on specialized literature. The last section contains design solutions and also basic principles for the controlled management of lateral movement of the conveyor belts and patent research.
Description
Subject(s)
Pás, vedení, boční, dopravník, posuv, Belt, management, lateral, conveyor
Citation
ISSN
ISBN
Collections