Specifika rehabilitačního ošetřování pacientů po cévní mozkové příhodě.

dc.contributorLíbalová Monika, Mgr. : 64328
dc.contributor.advisorBrédová Petra, Mgr. : 59528
dc.contributor.authorČechová, Marie
dc.date.accessioned2021-07-09T08:57:49Z
dc.date.available2021-07-09T08:57:49Z
dc.date.committed2020-6-30
dc.date.defense2021-06-21
dc.date.submitted2019-9-1
dc.date.updated2021-6-21
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na specifika rehabilitačního ošetřování pacientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se v úvodu zaměřuje na charakteristiku samotné cévní mozkové příhody, krátce popisuje roli všeobecné sestry v rehabilitačním ošetřování a fungování domácí péče v naší zemi. Její větší část je zaměřena na typy cvičení horních a dolních končetin a na vhodné pomůcky ke cvičení. Druhá empirická část práce analyzuje znalosti sester ve cvičení horních a dolních končetin v domácím prostředí pacienta, jaké pomůcky používají a kolik času věnují samotnému cvičení. Empirická část je realizována kvalitativní metodou, technikou nestandardizovaných rozhovorů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on specifics of rehabilition treatment of patients who suffered from a stroke. The work is divided into two parts. The theoretical part begins with the characteristics of the stroke itself, a short description of registred nurse's role in rehabilitation treatment and functioning of a home care in our country. The main part is focused on types of upper and lower limb exercises and suitable aids for exercises. The second empirical part of this work analyses the knowledge of nurses in upper and lower extremity exercises at patient's home, what kind of aids they should use and how much time they should spend in order the exercise. The empirical part is implemented by qualitative method, standardized interview technique.en
dc.description.mark
dc.format58
dc.format.extentSchémata, Portrety 1 ROM
dc.identifier.signatureV 202102769
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160234
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar~DVOŘÁK, Radmil. 2013. Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 2. část. Medicína pro praxi. tp10tp(3), 128-130. ISSN 1803-5310. Dostupné také z: https//www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2013/03/11.pdfpar parFIKSA, Jan. 2015. Cévní mozková příhoda, patogeneze a současné aspekty léčby.~Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře.~tp7tp(2), 42-45. ISSN 1803-7542.par parFORMANOVÁ, Pavla a Dobroslava JANDOVÁ. 2017.~Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz: Náhlé cévní mozkové příhody. 2. díl. Praha: Raabe. ISBN 978-80-7496-310-0.par parJECH, Robert. 2015. Klinické aspekty spasticity. Neurologie pro praxi. tp16tp(1), 14-19. ISSN 1803-5280.par parKHANDELWAL P., D. R. YAVAGAL a R. L. SACCO. 2016. Acute Ischemic Stroke Intervention. Journal of the American College of Cardiology. tp67 tp(22), 2631-2644. ISSN 0735-1097.par parKLUSOŇOVÁ, Eva a Jana PITNEROVÁ. 2014. Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti. 3.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. ISBN 9788070135679.par parLIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela a Lubomír HOUDEK. 2015. Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-225-1.par parNAIR, Muralitharan a Ian PEATE. 2017. Patofyziologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0229-7.par parPODĚBRADSKÁ, Radana. 2018. Komplexní kineziologický rozbor: funkční poruchy pohybového systému. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0874.par parSLEZÁKOVÁ, Zuzana. 2014. Ošetřovatelství v neurologii. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4868-9.par parVÁLKOVÁ, Lenka. 2015. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada.~ISBN ~978-80-247-5571-7.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectcvičenícs
dc.subjectdomácí péčecs
dc.subjectošetřovatelstvícs
dc.subjectrehabilitační ošetřovánícs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.subjecta strokeen
dc.subjectan exerciseen
dc.subjecthome careen
dc.subjecttreatmenten
dc.subjectrehabilitation treatmenten
dc.subjectregistred nurseen
dc.titleSpecifika rehabilitačního ošetřování pacientů po cévní mozkové příhodě.cs
dc.titleSpecifics of rehabilitation care with patients after the stroke.en
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD17000014
local.identifier.stag40693
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis5a048d2d-391e-44cc-8f87-6dc4ca9936ae
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2769
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Specifika_rehabilitacniho_osetrovani_pacientu_po_cevni_mozkove_prihode...pdf
Size:
4.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Cechova_posudek_vedouci.pdf
Size:
214.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Cechova_posudek_oponent.pdf
Size:
217.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP