Analýza hluku spalování pístových motorů

Title Alternative:COMBUSTION ENGINES NOISE ANALYSIS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce pojednává o hluku spalování pístových motorů, s cílem navrhnout vlastní metodu měření použitelnou v laboratořích KVM. V první části jsou popsány hlavní zdroje vibrací a hluku na pístových spalovacích motorech. V následující části jsou uvedeny současné metody měření hluku spalování. Dále je popsán vlastní návrh metody měření a jeho ověření v laboratoři KVM. V závěru práce je vyhodnocení přínosu navržené metody měření z hlediska obecné aplikovatelnosti.
This work deals about piston combustion engine noise with scope to present own measurement methodology useful in KVM laboratories. In first part there are presented vibration and noise sources in combustion engines. In the following part there are presented current methodologies to measure combustion noise. Further is described an own method proposal and its verification in KVM laboratories. At the conclusion are listed assets of proposed measurement method from general feasibility point of view .
Description
katedra: KSD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 52 s., 16 s. obr. příloh
Subject(s)
hluk, spalování, noise, combustion
Citation
ISSN
ISBN
Collections