Konstrukce zařízení na rozpoznávání typů dílů

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh automatizované linky včetně návrhu, konstrukcí a pevnostní kontrolou pohonného ústrojí dopravníku. Cílem linky je rozpoznání správného označení výlisků, odstranění vadných dílů z linky pomocí automatického shazovače, označení správných dílů prostřednictvím značícího zařízení a jejich následné balení do krabic. Pohonné ústrojí je složeno z motoru, elektronicky řazené dvoustupňové převodovky a řetězového převodu, umožňující reverzaci, umístěný na svařeném rámu. Práce zahrnuje návrh linky, pohonu dopravníku, provedení pevnostní kontroly pohonu a příslušnou výkresovou dokumentaci součástí a sestav.
The bachelor's thesis focuses on the design of an automated production line, including the design, construction, and strength verification of the conveyor drive system. The objective of the line is to recognize the correct labeling of stamped parts, remove defective parts from the line using an automatic reject mechanism, label the correct parts using a marking device, and subsequently pack them into boxes. The drive system consists of a motor, electronically controlled two-stage gearbox, and chain drive, allowing for reversible operation, all mounted on a welded frame. The thesis includes the design of the production line, conveyor drive system, strength verification of the drive system, and relevant component and assembly drawings.
Description
Subject(s)
automatizovaná linka, shazovač, pohonné ústrojí, motor, rám, dopravník, převodovka
Citation
ISSN
ISBN
Collections