Aplikace plazmových nástřiků ze účelem snížení koeficientu tření a snížení lepivosti lepidla na dopravních válcích

Title Alternative:APPLICATION OF PLASMA COATINGS SERVING TO REDUCE THE CO-EFFICIENT OF FRICTION AND TO REDUCE THE ADHESIVE CAPACITY OF THE GLUE ON THE TRANSPORT ROLLERS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The present study is concerned with the requirement of the firm ONTEX s.r.o. ( Ltd. ) to devise a new lining of the compression rollers the characteristics of which should be equal to the lining employed now. The new lining ought to be fabricated by means of plasma coating. The lining used at present has been analysed in detail, and a similar lining has been created with the assistance of a special manufacturer. A further objective of the study is the comparison, and eventually, a proposal of sprayed plasma coatings serving to devise the co-efficient of friction, to be employed in the firm indicated above.
Práce se zabývá požadavkem fa.ONTEX s.r.o. na návrh nového povlaku kompresního válce jehož vlastnosti mají stejné hodnoty jako hodnoty povlaku používaného.Tento povlak má být vytvořen pomocí plazmového stříkání.Konkrétně byl používaný povlak analyzován a za pomoci spec.výrobce byl vytvořen povlak podobný. Dalším úkolem práce je porovnání popř.návrh plazmově stříkaných povlaků ,které jsou určeny ke snížení koeficientu tření a jsou používány ve zmíněné firmě.
Description
katedra: KMT; rozsah: 34 s., 3 s. obr. příloh
Subject(s)
plasma coatings, plazmové nástřiky
Citation
ISSN
ISBN
Collections