Modifikace vyhodnocování diagramů mezních přetvoření pro vysokopevnostní materiály pomocí sledování rozložení přetvoření podél měřeného vzorku.

Title Alternative:Forming Limit Diagram Evaluation Modification for High-strength Materials by Means of Monitoring of Strain Distribution along the Sample
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma deals with describing deformation behavior of TWIP steel (Twinning Induced Plasticity). This is a new type of high-strength material. Deformation mechanism of TWIP steel ? twinning - provide a unique mechanical properties. That predisposes this steel as one of the main structural materials in the applications for car-bodies design. During the experiment (stretching test of shaped samples with cut-out circular segments of constant radius by semispherical punch) was carried out measurements to obtain construction points of final limit curves. The results of the experiment were also used to extend the evaluation method for final limit diagrams of high-strength materials. On the basis of them was designed new 2D diagram with coordinates m?-SFLC. During measurement was used optical contact less system ARAMIS. The results serve as a basis for further testing of TWIP steel, as well as a starting point about improving the modified evaluation method of the final limit diagrams.
Diplomová práce se zabývá popsáním deformačního chování TWIP oceli (TWinning Induced Plasticity). Jedná se o nový konstrukční vysokopevnostní materiál. Deformační mechanizmus této oceli ? dvojčatění - poskytuje ojedinělé mechanické vlastnosti. Právě ty ji předurčují jako jeden z hlavních konstrukčních materiálů při stavbě automobilových karoserií. V experimentu (zkouška vypínání tvarových nástřihů s vystřiženými kruhovými segmenty konstantního poloměru polokulovým tažníkem) byla provedena měření vzorků pro získání konstrukčních bodů křivek mezních přetvoření. Výsledky experimentu byly rovněž použity k rozšíření metody vyhodnocování diagramů mezních přetvoření pro vysokopevnostní materiály. Na jejich základě byl zkonstruován nový 2D diagram o souřadnicích m?-SFLC. Při měření zkušebních vzorku byl použit optický měřící systém ARAMIS. Výsledky práce poslouží jako podklad k dalšímu testování TWIP oceli a také jako odrazový bod ve zdokonalování modifikované metody vyhodnocování diagramů mezních přetvoření.
Description
katedra: KSP; rozsah: 64 s.
Subject(s)
plastic deformation, twip steel, twinning, fld, plastická deformace, twip ocel, dvojčatní, dmp
Citation
ISSN
ISBN
Collections