Zjišťování vlivu procesních kapalin na jakost obrobeného povrchu při vrtání různých materiálů

Title Alternative:Investigating the influence of process fluids on the quality of the machined surface during drilling different materials.
Abstract
Diplomová práce obsahuje informace o vrtání, drsnosti povrchu, procesních kapalinách a o tvorbě třísky. Tato práce se zabývá vlivem procesních kapalin na parametry drsnosti obrobeného povrchu při vrtání různých materiálů a sleduje vliv těchto kapalin na tvorbu třísky. Výsledky vlivu procesních kapalin jsou hodnoceny z hlediska drsnosti povrchu a tvorby třísky.
Description
68 stran, 11 stran příloh :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
drilling, vrtání
Citation
ISSN
ISBN
Collections