Adaptační proces sester v praxi

Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce zpracovává problematiku adaptačního procesu sester. Teoretická část se zabývá adaptačním procesem jako celkem. Zaměřuje se na jeho cíl, průběh a faktory ovlivňující výsledek procesu adaptace. Výzkumná část se v rámci kvalitativního výzkumu za pomoci polostrukturovaných rozhovorů se sestrami, které absolvovaly adaptační proces, zabývá jejich pohledem na průběh a hodnocení procesu adaptace. Cílem práce je analyzovat průběh adaptace a případně navrhnout kroky pro zlepšení procesu adaptace.
Bachelor thesis focuses on problems associated with adaptation process of nurses. The theoretic part describes the process as a whole. Its goals, course and factors influencing its results are analyzed. In research part we use semi-structured interviews with nurses who finished their adaptation process to learn their view of its course and their opinion of its value. Our main task is to analyze adaptation process in detail and recommend steps for its eventual improvement.
Description
Subject(s)
adaptace, adaptační proces, všeobecná sestra, ošetřovatelství, adaptation, adaptation proces, nurse, nursing
Citation
ISSN
ISBN