Využití fotogrammetrie pro digitalizaci tažných nástrojů v rámci numerických simulací plošného tváření

Title Alternative:Usability of photogrammetry for digitalization of stamping tools for numerical simulations of sheet metal forming
Abstract
Tato práce se zabývá možnostmi využití fotogrammetrie pro simulace procesů tváření při výrobě karosářských dílů. Je zde popsán proces získávání dat a také jejich možné využití pro numerické simulace. Jedná se především o skenování funkčních ploch lisovacího nářadí, získávání materiálových dat a provedení deformační analýzy pomocí optických měření. Byla vytvořena simulace s použitím dat používaných v předvýrobní etapě a druhá simulace s použitím dat získaných pomocí laserového měření. Na závěr byl využit systém ARGUS, který umožňuje měřit deformace materiálu a verifikaci výsledků simulací.
Description
57 stran, 2 strany přílohy :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
photogrammetry, metal forming, fotogrammetrie, tváření kovů
Citation
ISSN
ISBN
Collections