Zásady ošetřovatelské péče o pacienta s trvalou tracheostomií

Title Alternative:Principles of nursing care of the patient with a permanent tracheostomy
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění znalostí sester v oblasti ošetřovatelské péče o pacienta s trvalou tracheostomií. Teoretická část práce pojednává o problematice tracheostomií o druzích a dělení tracheostomií, o indikacích a typech používaných kanyl, o komplikacích, výhodách a nevýhodách tracheostomie. Obsahem teoretické části jsou dále hlavně kapitoly, které se zabývají zásadami ošetřovatelské péče, možnými komplikacemi při péči, edukací pacienta a způsobem komunikace takového pacienta. Cílem výzkumné části práce je zjistit míru znalostí všeobecných sester v oblasti komplikací při péči o tracheostomovaného, zjistit úroveň znalostí sester v ošetřovatelské péči a v odsávání z tracheostomatu. Praktickým výstupem této práce je edukační materiál pro pacienta s tracheostomií a ''checklist'' pro sestry, které edukují takového pacienta.
Description
88 s., 35 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, tracheotomie, nursing care, tracheostomy
Citation
ISSN
ISBN