Možnosti aplikace difúzního svařování u materiálu 10GN2MFA

Title Alternative:Possibilities of application of diffusion welding of 10GN2MFA steel
Abstract
Cílem bakalářské práce je nalezení ideálních podmínek pro difúzní svařování oceli 10GN2MFA. Teoretická část se zabývá principem a využitím difúzního svařování, materiály používanými v energetickém průmyslu a popisem teplotně-napěťového přístroje Gleeble. Praktická část práce je věnována experimentálním testům na přístroji Gleeble, a to zejména způsobu nalezení ideálních podmínek difúzního svařování z hlediska mechanických vlastností. Součástí je také vliv ochlazovací rychlosti na mechanické vlastnosti spoje. Získané výsledky byly vyhodnoceny v závěru práce a pro lepší přehlednost zahrnuty do odpovídajících grafů.
Description
62 stran, 7 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
welding, svařování
Citation
ISSN
ISBN
Collections