Studium interakce vláknové disperze v kompozitech s geopolymerní matricí

dc.contributor.authorRyvolová, Martinacs
dc.contributor.otherLouda Petr, prof. Ing. CSc. :55456cs
dc.date.accessioned2024-03-29T05:48:23Z
dc.date.available2024-03-29T05:48:23Z
dc.date.committed30.4.2023cs
dc.date.defense13.11.2023cs
dc.date.submitted1.2.2022cs
dc.description.abstractNáplní dizertační práce je studium interakce vláknové výztuže v geopolymerní matrici. Téma reaguje na vývoj v oblasti stavebních materiálů; textiliemi vyztužené geopolymerní kompozity (Textile Reinforced Geopolymers - TRG) jsou alternativou tradičních železobetonů. TRG přinášejí výhody nejen v oblasti mechanických a teplotních vlastností, jejich použitelnost je širší např. díky odolnosti vůči agresivnímu prostředí nebo schopnosti vázat odpady na bázi těžkých kovů. TRG konstrukce přinášejí v neposlední řadě i úsporu hmotnosti a úsporu finanční. Při realizaci dizertační práce došlo k propojení znalostí, zkušeností, metod i řady technologických postupů z oblastí materiálového inženýrství fakult strojní a textilní. Dizertační práce zaměřená na odolnost vláken a vláknových útvarů (textilií) v silně zásaditém prostředí při pokojové teplotě (například geopolymerní matrice) a změny mechanických vlastností TRG v důsledku působení zvýšené/snížené teploty, vlhkosti, nebo UV, přináší nové poznatky o chování výztuže i vyztužených geopolymerů. Dlouhodobý experiment s vláknovými rovingy vykrystalizoval v novou metodu nazvanou Metodika hodnocení vláken obrazovou analýzou. Metoda je založená na výstupech SEM analýzy a byla ověřena statisticky. Část práce zaměřená na využití na domácím trhu komerčně dostupných trojrozměrných textilních výztuží v TRG prozatím nepřinesla aplikovatelný a ověřený výsledek směrovaný pro konkrétního uživatele.cs
dc.description.abstractThe scope of this dissertation is to study the interaction of fibre reinforcement in a geopolymer matrix. The topic responds to developments in the field of construction materials; textile reinforced geopolymer composites (TRG) are an alternative to traditional reinforced concrete. TRGs not only offer advantages in terms of mechanical and thermal properties, their applicability is broader, for example due to their resistance to aggressive environments or their ability to bind heavy metal-based wastes. Finally, yet importantly, TRG structures bring weight and financial benefits. The knowledge, experience, methods and a number of technological procedures from the material engineering faculties of mechanical and textile engineering have been combined in the realization of this dissertation. The dissertation work focused on the resistance of fibres and fibre formations (textiles) in highly alkaline environments at room temperature (e.g., geopolymer matrices) and changes in the mechanical properties of TRGs (Textile Reinforced Geopolymers) due to increased/decreased temperature, humidity, or UV, provides new insights into the behaviour of both reinforcement and reinforced geopolymers. A long-term experiment has crystallized into a new method called the Image Analysis Methodology for Fibre Evaluation. The method is based on SEM analysis outputs and has been validated statistically. The part of the thesis focused on the use of commercially available three-dimensional textile reinforcements in TRG has not yet yielded an applicable and verified output directed to a specific user.en
dc.format154cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/174983
dc.language.isoCScs
dc.subjectvláknacs
dc.subjectskleněná vláknacs
dc.subjectvýztužcs
dc.subject3D textilní výztužcs
dc.subjectgeopolymerní matricecs
dc.subjectmezifázové rozhranícs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectkorozní odolnostcs
dc.subjectošetřenícs
dc.subjectdoba expozicecs
dc.titleStudium interakce vláknové disperze v kompozitech s geopolymerní matricícs
dc.titlexen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationDoktorskýcs
local.identifier.authorS18000436cs
local.identifier.stag45417cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Stanovisko skoliteleMR23-2.pdf
Size:
183.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 19.10.2023 9:11 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudky_ryvolova.pdf
Size:
3.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 23.10.2023 9:28 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_ryvolova.pdf
Size:
305.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 14.11.2023 14:30 )
Collections