Destigmatizace oboru psychiatrie

Title Alternative:Destigmatization of the field of psychiatry
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou stigmatizace a procesem destigmatizace oboru psychiatrie a tím i lidí trpících duševní chorobou. Nejprve objasňuji termín stigmatizace a destigmatizace, poté nastiňuji historický vývoj pohledu na psychiatrii i duševně nemocné. V další části se věnuji destigmatizačním aktivitám probíhajícím v České republice i v zahraničí. Hlavním cílem mé práce je zachycení především subjektivního pocitu z vnímání duševně nemocných lidí samotnými duševně nemocnými, což naznačuje míru destigmatizace oboru psychiatrie a klientů tohoto lékařského oboru. Zaměřuji se ve své práci i na působení zdravotnického personálu na duševně nemocné. Práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická a druhá výzkumná. Podkladem pro výzkumnou část bylo vyhodnocení dotazníků.
The dissertation attempts to analyse the topic of stigmatisation and the process of destigmatisation in the field of psychiatry and it also covers the subject of people suffering of mental disorders. Both terms of stigmatisation and destigmatisation are explained at the beginning of the thesis. Then the historical view on the psychiatry and mental patients is outlined. The next part is dedicated to the destigmatisation activities which take place in the Czech Republic and abroad. The main aim of my work is to capture the subjective feeling from perception of mentally sick people by those who are alone suffers from mental illness. This indicates the measure of destigmatisation in the field of psychiatry and also the clients of this branch of medicine. The thesis also focuses on the impact of medical staff on the patients with mental illness. This work is composed of two parts. The first part is theoretical and the second is empirical. The base for the research is the questionnaire.
Description
katedra: UZS; rozsah: 66 s., přílohy 7 s.
Subject(s)
stigmatizace, destigmatizace, psychiatrie, duševní porucha, stigmatisation, destigmatisation, psychiatry, mental disorders
Citation
ISSN
ISBN