Změna formy a vyhodnocování výrobních dat v lisovnách Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav

Title Alternative:Change forms and plotting production data in pressing plant Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work deal with change forms and plotting data in pressing plant Škoda Auto a.s. Is here described state of the art collection and plotting data in pressing plant Škoda Auto a.s. and disavantages hereof state. Work describes proposal for basic frame new programme and proposal for check rightness and force new programme. Close is devoted summary of the chief contributions introduction new programme ELLIK.
Tato bakalářská práce se zabývá změnou formy a vyhodnocování dat v lisovnách Škoda Auto a.s. Je zde popsán současný stav sběru a vyhodnocování dat v lisovnách Škoda Auto a.s. a nevýhody tohoto stavu. Práce popisuje návrh na základní kostru nového programu a návrh na ověření správnosti a platnosti nového programu. Závěr je věnován shrnutí hlavních přínosů zavedení nového programu ELLIK.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 mapa, 1 schéma, 1 vzorce; rozsah: 43 s., 4 s. příloh.
Subject(s)
shift statement, pressing plant, směnový výkaz, lisovna
Citation
ISSN
ISBN
Collections