Inovace zařízení pro zpracování topných těles

Title Alternative:Innovation of the device for processing heater cores
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The theses describes innovation of machine for processing heater cores. The theses contains familiarize with existing solution. The innovation is consist of definition customer requirement, proposal five drafts design, appreisal variants and elaborate the best variant. Project uses innovative metods for design of a product. 3D model is create in software Pro/ENGINEER. Final project contains economic evaluation of the impementation technical changes.
Diplomová práce se zabývá inovací stroje pro zpracování topných těles. Práce obsahuje seznámení se stávajícím řešením stroje. Inovace zařízení se skládá z definování zákazníkových požadavků, návrhu pěti variant řešení, zhodnocení variant a rozpracování nejlepší varianty. Projekt užívá inovačních metod pro návrh výrobku. 3D model je vytvořen v programu Pro/ENGINEER. Konečné řešení obsahuje ekonomické hodnocení implementace technických změn.
Description
katedra: KST; přílohy: 1 CD ROM, 3 výkresy; rozsah: 74 s. (67 494 znaků)
Subject(s)
innovation, handler, heater cores, single-purpose mechanism, inovace, manipulátor, topné těleso, jednoúčelové zařízení
Citation
ISSN
ISBN
Collections