Vliv pracovního prostředí na člověka ve firmě Behr Czech s.r.o. Mnichovo Hradiště

Title Alternative:Influence of work environment on man
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work contains elaborated a theory of individual components of the working environment such as ergonomics, work organization, risk, safety, working hours and working relations, the temperature in the workplace, etc. Using these theoretical findings was then made their analysis in the company Behr United sro Mnichovo Hradiste with IIP staff questionnaire. Then evaluated the status of the working environment of the company (companies) and in the end he provided recommendations.
ANOTACE : Práce obsahuje zpracovanou teorii o jednotlivých složkách pracovního prostředí jako jsou¨ergonomie,organizace práce, rizika, bezpečnost, pracovní doba a pracovní vztahy, teplota na pracovišti atd. Za pomoci těchto teoretických poznatků byla pak provedena jejich analýza ve firmě Behr Czech s.r.o.Mnichovo Hradiště při použití analýzy a šetření zaměstnanců dotazníkem. Následně bylo hodnocen stav pracovního prostředí dané firmy (společnosti) a v závěru doporučení.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1CD; rozsah: 61
Subject(s)
working environment, ergonomice, lighting, temperature, safety work, humanity work, pracovní prostředí, ergonomie, osvětlení, teplota, bezpečnost práce, humanita práce
Citation
ISSN
ISBN
Collections