Identifikace počátku kondenzace vlhkosti při proudění vzduchu tryskou.

dc.contributorŠafařík Pavel, prof. Ing. CSc. : 65393
dc.contributor.advisorVestfálová Magda, Ing. Ph.D. : 55448
dc.contributor.authorJedlinková, Veronika
dc.date.accessioned2022-12-18T05:22:46Z
dc.date.available2022-12-18T05:22:46Z
dc.date.committed2022-7-1
dc.date.defense2022-08-31
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2022-8-31
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na izoentropické proudění vlhkého vzduchu tryskou. V teoretické části je rozebírána teorie proudění stlačitelných tekutin, kde jsou vysvětleny vlastnosti látek a jejich idealizace, vlastnosti proudění a jejich idealizace, potřebné rovnice a zákony, kritický a klidový stav, funkce trysek a difuzorů a na závěr jsou shrnuté dynamické funkce. Následuje teorie vlhkého vzduchu, kde je stručný popis jednotlivých složek (suchého vzduchu a vlhkosti) a jejich vybraných vlastností. Ve výpočetní části jsou sestaveny algoritmy pro výpočet relativní vlhkosti ze zadaných parametrů klidového stavu a pro výpočet Machova čísla počátku kondenzace vlhkosti. Z uvedeného grafického znázornění vypočtených závislostí Machova čísla na jednotlivých klidových parametrech je možné posoudit vliv jednotlivých klidových parametrů (relativní vlhkosti, tlaku, teploty) na kondenzaci vlhkosti obsažené v proudícím vlhkém vzduchu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's dissertation focuses on the isoentropic flow of moist air through a nozzle. The theoretical section discusses the theory of compressible fluids, where the properties of substances and their idealization, the necessary equations and laws, the critical and rest states and the functions of nozzles and diffusors are explained and concludes with a summary of dynamic functions. This is followed by the theory of moist air with a structured description of its individual components (dry air and moisture) and their selected properties. The computational section sets out algorithms for calculating the relative humidity from the entered rest state parameters and for calculating the Mach numbers at the beginning of moisture condensation. The influence of the individual rest parameters (the relative humidity, pressure and temperature) on the condensation of the moisture contained in the flowing moist air can be assessed from the provided graphic representation of the calculated Mach number dependencies on the individual rest parameters.en
dc.description.mark1
dc.format59 s. (67 634 znaků)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202204378
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166614
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginenumerate itemVestfálová, M., Středa, I.: Technická dynamika plynů, TUL, Liberec, 2004 itemŠafařík, P., Vestfálová, M.: Termodynamika vlhkého vzduchu, vydavatelství ČVUT, Praha, 2016 itemVestfálová, M., Šafařík, P., Šimurda, D.: Technique for determination of phase changes in moist air flow in a blade cascade, In.: XXIV. Biannual Symphosium on Measuring Techniques in Turbomachinery Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines, Praha, 2018 endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectizoentropické prouděnícs
dc.subjectMachovo číslocs
dc.subjectLavalova tryskacs
dc.subjectvlhký vzduchcs
dc.subjectstav nasycenícs
dc.subjectisoentropic flowen
dc.subjectMach numberen
dc.subjectde Laval nozzleen
dc.subjectmoist airen
dc.subjectsaturation stateen
dc.titleIdentifikace počátku kondenzace vlhkosti při proudění vzduchu tryskou.cs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKEZ
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000004
local.identifier.stag41803
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis368801a4-bb58-45f7-9621-1afb580a7f69
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4378
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Jedlinkova.pdf
Size:
2.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jedlinkova_BP_posudek_vedouci.pdf
Size:
92.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudekBPJedlinkova.pdf
Size:
173.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections