Kvalita života po poškození míchy

Title Alternative:Quality of Live after Spinal Cord Injury
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce zjišťuje kvalitu života po poškození míchy se zaměřením na pacienta/klienta (P/K) s paraplegií. Práce je členěna na dvě části. Teoretická část mapuje akutní stádium po vzniku míšního poškození, přes ošetřovatelskou, lékařskou a rehabilitační péči o P/K až po kvalitu života po propuštění z nemocnice a rehabilitačního centra. Praktická část obsahuje analýzu a sjednocení informací o zhodnocení kvality života s paraplegií v deseti oblastech. Dotazník, který je základem výzkumné části, byl vyplněn vedeným rozhovorem s P/K s paraplegií. Dané výsledky jsou znázorněny do tabulek a grafů. Výsledné informace budou prezentovány přednáškou na setkání spinálních jednotek.
The Bachelor thesis deals with the life quality after a spinal cord injury (SCI) of patients/clients (P/C) with paraplegia. The thesis is divided in two parts, theoretical and practical. The theoretical part covers an acute stadium after SCI, nursing care, medical care, rehabilitation of P/C. It also focuses on the life quality of P/C after their discharge from hospital/rehabilitation center. The practical part consists of an analysis and a summary which evaluates the life quality of P/C with paraplegia. The questionnaire, which is a foundation of the survey, has been filled out with answers of P/C with paraplegia. The results are displayed in tables and graphs. Further results will be presented on a meeting of the Spinal outpatient department.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 disketa; rozsah: 92 s. (85 916 znaků)
Subject(s)
poškození míchy, paraplegie, hendikep, kvalita života, psychologická péče, rehabilitace, ošetřovatelský proces, spinal cord injury, paraplegia, handicap, quality of life, psychological care, rehabilitation, nursing process
Citation
ISSN
ISBN