Konstrukce zařízení pro stříhání a rylování izolací

Title Alternative:Design of equipment for cutting and creasing insulations
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with the design of Single-purpose machine for cutting and creasing insulations stator windings for electric motors. This thesis was created for the purpose optimization the production process. In the beginning of the work there is processed research for various technology of creasing and mechanisms for the creation of power between the drive unit and creasing tip. In the further step thesis there are designed three concepts, where one design is selected and processed.
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí jednoúčelového zařízení pro rylování a stříhání izolací statorového vinutí elektrických motorků. Práce vznikla za účelem optimalizace procesu výroby izolace. V začátku práce je zpracována rešerše pro různé technologie rylovaní a mechanismy pro vytvoření síly mezi hnací jednotkou a rylovacím hrotem. Dále byly navrženy tři koncepce zařízení, kde byla jedna vybrána a dále konstrukčně zpracována.
Description
katedra: KTS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50 s. (33 528)
Subject(s)
single-purpose machine, creasing, shearing, pneumatic drives, guide, servo drive, jednoúčelový stroj, rylování, stříhání, pneumatický pohon, vedení, servopohon
Citation
ISSN
ISBN
Collections