Život s migrénou

Title Alternative:Life with migraine
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bolestí hlavy s důrazem na migrenózní bolesti. Teoretická část je věnována diagnostice bolestí hlavy, detailněji se zaměřuje na migrénu, její léčbu a následnou edukaci pacientů. Edukačním procesem bychom měli dosáhnout kompletnosti terapeutického procesu. Výzkumná část je zaměřena na zjištění dostatečné informovanosti pacientů o migréně, o možnostech její léčby, prevenci a profylaxi migrenózních záchvatů. Dále se zabývá ověřováním léčebných opatření u pacientů s migrénou. Cílem této práce je naučit pacienty správně odlišit migrenózní obtíže od ostatních bolestí hlavy a pomoci pacientům včas rozpoznat příznaky migrény. Dalším cílem je zjistit, do jaké míry migréna ovlivňuje kvalitu života pacientů, v jakých směrech a zda je možné k lepší kompenzaci přispět úpravou životosprávy a vyvarováním se spouštěčů migrény. Doplněním informací bych pacientům ráda nabídla možnost, jak si vlastní intervencí, vypozorováním spouštěčů migrény a jejich následnou eliminací mohou pomoci ke snížení frekvence a intenzity migrenózních atak. Výstupem práce bude edukační postup pro sestry, edukující pacienty s migrénou.
Description
68 stran, 16 stran příloh :tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
migraine, migréna
Citation
ISSN
ISBN