Zvýšení efektivity kontrolních činností zavedením měřicích zařízení s rentgenovou tomografií ve firmě Škoda Auto a.s., závod Mladá Boleslav

Title Alternative:Efficiency increasing of control activities due implementation of measuring installation with X-ray tomography in ŠKODA AUTO factory
Abstract
Bakalářská práce shrnuje informace o využití rentgenové tomografie v automobilovém průmyslu ve firmě Škoda Auto a.s. Práce se zabývá zvýšením efektivity kontrolních činností na pracovišti rentgenové tomografie.
Description
63 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
computed tomography, quality control, počítačová tomografie, management jakosti
Citation
ISSN
ISBN
Collections