Inovace pohonu osy- B u 4-osého horizontálního obráběcího centra

Title Alternative:Innovation drive axis-B at 4-axis horizontal machining center
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In the thesis is solved inovation of B-Axis for machining center PHC-630-4x-2P. Identification with current status was made. In thesis is showed 4 variations of drive unit. 1st variation describes current status and design uf the unit. Other three variations are my own concepts. From these four variations was chosen the best one suits for VAPOS spol. s r.o. requests. Primary requests were to decrease the price and weight of the unit and improve maintenance ability within the frame of company. Detailed identification with chosen variation and making of  drawings are done. Economics evaluation is made. At the end of the thesis is summary and evaluation of reached goals.
Diplomová práce pojednává o provedení inovace osy-B u obráběcího centra PHC-630-4x-2P. Na úvod dochází k seznámení s dosavadním stavem. Jsou představeny čtyři varianty pohonu. První varianta popisuje stávající stav a provedení pohonu. Zbylé tři varianty jsou vlastní návrhy vyplývající z této diplomové práce. Z těchto čtyř variant je vybrána ta, která nejvíce splňuje požadavky firmy VAPOS spol s.r.o.. Hlavními požadavky jsou snížení ceny pohonu, snížení hmotnosti pohonu a docílení lepší opravitelnosti v rámci firmy. Dochází k podrobnému seznámení s vybranou variantou a k vypracování její výkresové dokumentace. U vybrané varianty je provedeno ekonomické zhodnocení. V závěru práce jsou shrnuty a vyhodnoceny dosažené cíle.
Description
katedra: KST; přílohy: 4 výkresy, 1 CD ROM; rozsah: 70s.
Subject(s)
b-axis, drive, terque motor, innovations, transmission spinea, osa-b, pohon, inovace, prstencový motor, převodovka spinea
Citation
ISSN
ISBN
Collections