Studium biofilmové rezistence na vybrané spektrum antibiotik

Abstract
Obsahem této bakalářské práce je testování vlivu konkrétního antibiotika na vybrané bakteriální kmeny. Cílem bylo určit nejnižší možné koncentrace antibiotika, kde je stále možné prokázat eradikaci biofilmu. Dalším cílem práce bylo zjistit minimální inhibiční koncentraci testovaného antibiotika.
This bachelor thesis disserts upon testing of particular antibiotic influence on selected bacterial phyla. The main goal was to establish antibiotic's minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum biofilm eliminating concentration (MBEC) for selected bacterial biofilm.
Description
Subject(s)
biofilm, testování biofilmu, biofilmová rezistence, antibiotika, růstová křivka bakterií, biofilm, biofilm testing, biofilm rezistence, antibiotics, growth curve of bacteria
Citation
ISSN
ISBN