Volba alternativního maziva pro výrobu šroubů tvářením

Title Alternative:Choice of Alternative Lubricant for Production of Screws by Forming
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with practical verification of dependence of tested lubricants on proposed methods of forming, simulating the process of production of hardened screws in laboratory conditions. A big part of the work is devoted to a proposal and realization of these methods and to a creation of suitable conditions for simulation of the above mentioned process of fabrication. The first part of the work deals with theoretical knowledge from the branch of tribology and of technology of forming- screws fabrication. Practical part describes proposed experimental testing methods, simulated process of production, and evaluation of its convenience for assessing tribological properties of lubricants.
Diplomová práce se zabývá praktickým ověřením testovaných typů maziv v závislosti na navrhnutých metodikách tváření, simulující proces výroby pevnostních šroubů v laboratorních podmínkách. Velká část této práce byla věnována navrhnutí a realizaci těchto metodik s vytvořením reálných podmínek, které by vhodně simulovaly výše zmiňovaný proces výroby. První část diplomové práce je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti tribologie a z oblasti technologie tváření- výroby šroubů. Praktická část práce popisuje experimentálně navrhnuté metodiky zkoušení simulující proces výroby a jejich posouzení o vhodnosti z hlediska zjištění tribologických vlastností maziv.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD ROM; rozsah: 69 s., 8 s. obr. příloh
Subject(s)
elongation and forming of wire, tribology, friction, lubricant, protahování drátu, protlačování, tažení plechu, tribologie, tření, mazivo
Citation
ISSN
ISBN
Collections