Vytvrzování Al slitin u odlitků litých pod tlakem

Title Alternative:Age hardening of die-cast Al alloys
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis is devoted to age-hardening of aluminum alloy AlSi9Cu3(Fe) die casting. On the basis of measured value - Brinell hardness changes of mechanical properties of the pressure castes are monitored depending at time. In term of mechanical properties are matched values of natural and artificial aging. Diploma thesis is conceived into two main parts. Observations about heat treatment of aluminum alloys are summarized in the theoretic part. The experimental part includes description of effected tests, sales chart of results and metallographic evaluation of material of pressure cast.
Diplomová práce se věnuje vytvrzování hliníkové slitiny AlSi9Cu3(Fe) u odlitků litých pod tlakem. Na základě měřené veličiny-tvrdosti jsou změny mechanických vlastností tlakových odlitků sledovány v závislosti na čase. Z hlediska mechanických vlastností jsou porovnávány hodnoty přirozeného a umělého stárnutí. Diplomová práce je koncipovaná do dvou hlavních částí. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o tepelném zpracování hliníkových slitin. Experimentální část zahrnuje popis provedených zkoušek, grafické znázornění výsledků a metalografické hodnocení materiálu tlakového odlitku.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 CD; rozsah: 61s
Subject(s)
age-hardening, precipitation, ageing, alsi9cu3(fe), die-cast, vytvrzování, precipitace, stárnutí, alsi9cu3(fe), tlakové lití
Citation
ISSN
ISBN
Collections