Vysoce varovné známky u rizikových pacientů

Title Alternative:Highly Warning Symptoms in Risk Patients
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Highly warning symptoms in risk patients are in this paper focused on patients after brain injury. Theoretical part explains basic pathophysiology of selected brain injury types. Further on, it describes resuscitation care of severely brain injured patients. Practical part provides an overview of brain injury occurrence in Czech Republic. Rising trend of brain injury occurrence was assumed; this assumption however was not confirmed. Furthermore, the role of nurses in treatment of brain injured patients is discussed.
Vysoce varovné známky u rizikových pacientů jsou v této práci vztaženy na pacienty po kraniocerebrálním traumatu. V teoretické části je pojednáno ve stručnosti o patofyziologii vybraných druhů poranění. Následuje popis resuscitační péče o pacienty po těžkém poranění mozku. V praktické části je zpřehledněn vývoj výskytu nitrolebních poranění v ČR. Byla předpokládána vzestupná tendence výskytu těchto poranění, tento předpoklad se však nepotvrdil. Následně je pak diskutována úloha zdravotních sester v péči o pacienty s tímto druhem poranění.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 89 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
brain injury, intracerebral haematoma, intensive care, brain death, nurse, poranění mozku, intracerebrální hematom, intenzivní péče, smrt mozku, zdravotní sestra
Citation
ISSN
ISBN