Využití signálu ze snímače síly pro řízení vrtačky

Title Alternative:Using signal from sensors on the power for control drill
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work look into the drilling process. The target of the work was to design a suitable PLC program to control the drilling process. For this reason drilling experiments were carried out. Monitoring of feeding forces and drilling torques gave data which were collected depending on the time and wear on the cutting edge of the drill. The feeding forces and drilling torques were measured using strain-gauge dynamometer. Based on colected data limit states were selected and PLC program was designed. The functionality of the PLC program has been verified in practice.
Práce se zabývá obráběcím procesem vrtání. Cílem práce bylo navrhnutí vhodného PLC programu pro řízení obráběcího procesu. Z tohoto důvodu byly uskutečněny experimenty vrtání, při kterých byla získávána data o průběhu posuvových sil a krouti-cích momentů v závislosti na čase a na opotřebení břitu vrtáku. Posuvové síly a krouticí momenty byly měřeny pomocí tenzometrického dynamometru. Na základě zjištěných dat byly zvoleny mezní stavy a byl navržen PLC program. Funkčnost PLC programu byla prakticky ověřena.
Description
katedra: KOM; přílohy: 1 CD; rozsah: 83 s.,V s. (97 930 znaků)
Subject(s)
machining, process drilling, dynamometer, plc, obrábění, proces vrtání, dynamometr, plc
Citation
ISSN
ISBN
Collections