Setkání pracovní skupiny EIZ

Title Alternative:Fyzické setkání PS EIZ AKVŠ
Loading...
Thumbnail Image
Date
2024-01-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Setkání pracovní skupiny EIZ, které se konalo 25. ledna 2024 na Vysokém učení technickém v Brně, bylo zaměřeno na hodnocení činnosti za rok 2023 a plánování aktivit pro rok 2024. Diskutováno bylo o přípravě webináře "E-zdroje ve výuce - příklady dobré praxe", o propagaci a edukačních aktivitách na EIZ a o spolupráci s CzechElib. Důraz byl kladen na inovativní metody šíření poselství EIZ a na potřebu zvýšení osvěty o významu knihovních služeb a e-zdrojů mezi studenty. The EIZ working group meeting, held on January 25, 2024, at the Brno University of Technology, focused on evaluating activities from 2023 and planning for 2024. Discussions included the preparation of the webinar "E-resources in Teaching - Examples of Good Practice", promotion and educational activities on EIZ, and collaboration with CzechElib. Emphasis was placed on innovative methods for disseminating EIZ messages and the need to raise awareness of the importance of library services and e-resources among students.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN