Studium problematiky stárnutí povrchů vybraných geopolymerních materiálů

Title Alternative:Study of aging of selected surfaces geopolymer materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor's thesis deals with selected geopolymer materials, which deals with the aging of the cast and machined surfaces (grinding, milling) in different environments (air, water and distilled water). The introduction deals with geopolymer materials and fillers (various types of fly ash, stone, shale) for the manufacture of composites with these fillers, a production technology, properties, listing all the possible measurements and observations. Furthermore, a gradual processing and an evaluation. The conclusion is an evaluation, assessment results and recommendations of use of selected geopolymer materials.
Bakalářská práce pojednává o vybraných geopolymerních materiálech, u kterých se zabýváme problematikou stárnutí odlitých a obrobených povrchů (broušený, frézovaný) v odlišných prostředích (vzduch, voda a destilovaná voda). Úvodní část se zabývá geopolymerními materiály a plnivy (různé druhy popílku, kámen, lupek) pro výrobu kompozitů z daných plniv, technologií výroby, vlastnostmi, přehledem všech možných měření a pozorování. Dále jejich postupným zpracováním a vyhodnocením. Závěr práce je zhodnocení, posouzení výsledků a doporučení užití vybraných geopolymerních materiálů.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1 DVD-ROM; rozsah: 104 s
Subject(s)
geopolymer, degradation of surface, fly ash, stone powder, shale, geopolymer composite, geopolymer, degradace povrchu, popílek, kámen, lupek, geopolymerní kompozit
Citation
ISSN
ISBN
Collections