Experimentální výzkum obtékání ochlazovaného válce

Abstract
Hlavním cílem této práce je provést experimentální výzkum obtékání ochlazovaného válce se zaměřením na tvorbu a tvar úplavu. Úplav vzniká při obtékání tělesa tekutinou, jeho vlastnosti závisí na mnoha parametrech, např. typu proudící tekutiny, rychlosti proudění, tvaru či teplotě obtékaného tělesa. V úvodu práce jsou uvedeny dřívější výzkumy a studie zabývající se stejnou problematikou. Pro lepší pochopení podstaty dějů následuje teoretická část, ve které je úloha rozebrána teoreticky. Poslední část se věnuje samotnému experimentu, jeho přípravě, použitých zařízení a metod měření. Závěrem jsou uvedeny výsledky vizualizace úplavu za ochlazovaným válcem a jejich popis.
The main object of this thesis was to carry out experimental research of flow around cooled circular cylinder, focusing on the wake. The wake is generating behind a cylinder and depends on type of fluid, Reynolds number and temperature. This thesis starts with the state of art focused on the same problem as is solved. Then, the theoretical part follows. The last part of thesis focuses on the experiment, its preparation, used equipment what were used and experimental methods. The thesis also shows experimental results and theirs description.
Description
Subject(s)
úplav, vizualizace, proudění, tažná nádrž, chlazení, wake, visualization, flow, towing tank, cooled cylinder
Citation
ISSN
ISBN
Collections