3D tisk foto-polymerních keramických materiálů s využitímtechnologie SLA

dc.contributorKotera Ondřej, Ing. Ph.D. : 66796
dc.contributor.advisorŠafka Jiří, Ing. Ph.D. : 61635
dc.contributor.authorTruxová, Veronika
dc.contributor.otherSeidl Martin, Ing. Ph.D.;Voleský Lukáš, Ing. Ph.D. Konzultant : 64391;61852
dc.date.accessioned2019-10-14T10:31:21Z
dc.date.available2019-10-14T10:31:21Z
dc.date.committed2020-5-15
dc.date.defense2019-05-21
dc.date.submitted2018-11-15
dc.date.updated2019-5-21
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje zpracování několika foto-polymerních materiálů s příměsí keramiky na technologiích SLA a DLP. V první části této práce jsou popsány technologie umožňující 3D tisk keramických materiálů, ale i vlastní použitelné materiály pro 3D tisk. V další praktické části je představen směr vlastních testů a jejich zhotovení. Jsou zde popsány a zobrazeny testovací modely, technologické parametry 3D tisku, ale i jednotlivé kroky post procesů. U nich byly detailně zanalyzovány postupy k debindingu a vlastní sintraci materiálů. Tyto technologické parametry jednotlivých operací byly optimalizovány k dosažení požadovaných výsledků vzorků. V závěru práce byly získané vzorky změřeny a komplexně zhodnoceny pod elektronovým a optickým mikroskopem. Byly získány hodnoty chemických prvků, velikosti částic, stupeň sintrace, které jsou detailně popsány v závěru této diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with processing of several photopolymer materials with admixture of ceramics on SLA and DLP technologies. In the first part of this thesis there are described technologies enabling 3D printing of ceramic materials, as well as custom usable materials for 3D printing. In the next practical part is introduced the direction of tests and their production. There are described test models, technological parameters of 3D printing as well as individual steps of post processes. The debinding and sintering processes of the materials were analyzed in detail. These technological parameters of the individual operations were optimized to achieve the desired sample results. At the end of the work the obtained samples were measured and comprehensively evaluated under electron and optical microscope. The values of chemical elements, particle sizes, degree of sintering were obtained, which are described in detail at the end of this thesis.en
dc.description.mark
dc.format100 stran
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky DVD
dc.identifier.signatureV 201901445
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153993
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] GIBSON, I., D.W. ROSEN a B. STUCKER. Additive manufacturing technologies: 3D printing, rapid prototyping and direct digital manufacturing. ISBN: 9781493921126.
dc.relation.isbasedon[2] LIU, D., V.V. VALENCIA a A.B. BADIRU. Additive manufacturing handbook. CRC Press, Taylor and Francis Group, 2017. ISBN: 9781482264081.
dc.relation.isbasedon[3] BRYDSON, J. A. Plastics materials. Boston: Butterworths, 1989. ISBN: 0408007214.
dc.relation.isbasedon[4] Příslušné mezinárodní normy
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectSLcs
dc.subjectSLAcs
dc.subjectDLPcs
dc.subjectkeramikacs
dc.subject3D printingen
dc.subjectSLen
dc.subjectSLAen
dc.subjectDLPen
dc.subjectceramicsen
dc.title3D tisk foto-polymerních keramických materiálů s využitímtechnologie SLAcs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineVSY2
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKSA
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000515
local.identifier.stag39013
local.identifier.verbiskpw06584682
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1445
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_VeronikaTruxova.pdf
Size:
6.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Truxova.pdf
Size:
429.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Truxova.pdf
Size:
387.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections