Návrh zkušebního zařízení VibTex pro vertikální uspořádání

Title Alternative:Proposal test divice VibTEX for upright make - up
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Content of this bachelor work is to introduce potential ways of determining the internal attenuation of material. In this work there are three suggestions of test equipment inovation for detecting the mechanical properties of various materials at high excitation frequencies. Innovation are related to reconstruction of work position and automatisation of test equipment adjustment. As the test equipment will be handled by high-vibration, an analysis of self-frequency of the entirely system was made by finite element method in ProE program. All suggestions were evaluated and the best one has been chosen and constructionally drawn up.
Obsahem bakalářské práce je seznámení s možnými způsoby určování vnitřního útlumu materiálu.V práci jsou 3 návrhy inovací zkušebního zařízení pro zjišťování mechanických vlastností různých materiálů při vysokých budících frekvencích. Inovace se týkají přestavby pracovní polohy a automatizace nastavení zkušebního zařízení. Jelikož zkušební zařízení bude namáháno vysokými vibracemi, byla provedena analýza vlastní frekvence cele soustavy metodou konečných prvků v programu ProE. Všechny návrhy byly zhodnoceny a byl vybrán nejlepší a ten konstrukčně zpracován.
Description
katedra: KTS; přílohy: Technická dokumentace, CD; rozsah: xxxlll
Subject(s)
test device, prestress, modal analysis, dynamic properties, damping measurement, construction, zkušební zařízení, předpětí, modální analýza, dynamické vlastnosti, vnitřní útlum, konstrukce
Citation
ISSN
ISBN
Collections