Návrh převodovky s reverzací sněžného skůtru

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výpočet převodovky pro pracovní sněžný skútrurčený k přepravě materiálu či osob. Teoretická část se zabývá průzkumem trhu sportovníchsněžných skútrů a roleb, coby pásových dopravních prostředků. Dále je upřesnění volbypohonné jednotky, na což navazuje výpočtová část, tedy výpočet a kontrola ozubených kol,hřídelů a jejich uložení, návrh spojek a převodové skříně. V závěru práce je umístěn 3Dmodel sestavy včetně požadované výkresové dokumentace.
This bachelor thesis is focused on the design and calculation of the gearbox for a utilitysnowmobile intended for the transport of material or persons. The theoretical part dealswith the survey of the market for snowmobiles and snow groomers as tracked vehicles. Thenext part focuses on the specification of the choice of propulsion unit and clutches, followedby the calculation part, i.e. the calculation and control of gears, shafts and their bearing,design of clutches and the gearbox. The end of the thesis comprises a 3D model of theassembly including the required drawing documentation.
Description
Subject(s)
převodovka, ozubené kolo, hřídel, pevnostní kontrola, gearbox, gear, shaft, strength control
Citation
ISSN
ISBN
Collections