Ošetřovatelská péče o pacientky po hysterektomii

Title Alternative:Nursing care of the patients after hysterectomy
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je zjistit, jak jsou pacientky / klientky informovány o každém kroku ošetřovatelské péče. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělená na pět kapitol. První kapitola je zaměřená na popis anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů. Druhá kapitola popisuje hysterektomii, indikace a druhy operace. Třetí kapitola se zabývá předoperační přípravou pacientky / klientky. Ve čtvrté kapitole je popsaná příprava před operací v den operace. Poslední, pátá kapitola podrobně popisuje pooperační ošetřovatelskou péči. Praktická část práce analyzuje výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na gynekologicko-porodnickém oddělení Liberecké nemocnice. Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů, ve kterých jsou uvedené získané výsledky šetření.
Description
70 s., 12 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, hysterektomie, nursing care, hysterectomy
Citation
ISSN
ISBN