Kompetence všeobecných sester při podávání transfuzních přípravků.

Abstract
Podávání transfuzních přípravků je stále aktuálním tématem ve zdravotnictví. Proto je velmi důležité aby všeobecné sestry nepřekračovali své kompetence, především co se týče podávání transfuzních přípravků. Výzkum budu provádět na interních a chirurgických oddělení kde je největší četnost podávání transfuzních přípravků.
Serving of blood transfusion is still a topical issue in a health care. The competences of nurses go along with a decree 55/2011 Coll. that was amended during the last year 2017. My research will be performed at internal and surgical departments where the frequency of serving of blood transfusion is the highest.
Description
Subject(s)
transfuzní přípravky, transfuze, všeobecné sestry, kompetence, erytrocyty, leukocyty, trombocyty, plazma, krev, dokumentace, celkový stav, vyhláška, transfusion preparations, transfusions, general nurses, competencies, erythrocytes, leukocytes, platelets, blood, documentation, general condition, decree
Citation
ISSN
ISBN