Historie radiologie v Libereckém kraji

Title Alternative:History of radiologi in Liberec region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachalor`s thesis is generaly focused on history of radiology in Liberec region. The aim of this thesis is to detect and to chart historical development of radiological diagnostics. The work is divided into two parts. The first part is a theory and the second part is a research. In the theoretical part is described an origine of {\clqq}X-ray``, a characteristic of radiology discipline and a development of other sources of ionization radiation. An important part of my work was devoted to particularities of the nurse job at a radiology ward and to description of an investigated health institutions(facilities). The practical part was obtained by analysis of information concerning history of radiology. The aim of this part was to ascertain the origine of radiological diagnostic workplace and a development of an instrument equipment in exact dates. Furthermore I focused on the research of personal occupation and a numer of executed examines in the years 2003-2005. A terminus quo of information survey were interviews and information from accessible sources from health institution in region of Liberec. These institions were Krajská nemocnice Liberec a.s., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocnice Česká Lípa and Masarykova městská nemocnice Jilemnice.
Bakalářská práce je zaměřena na historii radiologie v Libereckém kraji s cílem zjistit a zmapovat historický vývoj radiodiagnostiky. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je popsán vznik paprsků {\clqq}X``, charakteristika oboru radiologie a další rozvoj zdrojů ionizujícího záření. Důležitá část mé práce byla věnována specifikám práce sestry na oddělení radiologie a popisu zkoumaných zdravotnických zařízení. Výzkumná část byla získána Analýzou informací týkající se historie radiologie. Cílem bylo zjistit vznik radiodiagnostických pracovišť a rozvoj přístrojového vybavení v datech. Dále jsem se zaměřila na personální obsazení a počet provedených vyšetření za období let 2003-2005. Východiskem pro zjišťování informací bylo šetření pomocí rozhovoru a dostupných zdrojů informací o daném tématu ve zdravotnických zařízeních Libereckého kraje, čímž byly Krajská nemocnice Liberec a.s., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocnice Česká Lípa a Masarykova městská nemocnice Jilemnice.
Description
katedra: UZS; přílohy: CD ROM; rozsah: 64s., 7 s.příloha
Subject(s)
radiology, radiological diagnostics, {\clqq}x``-ray, ionizing radiation, nurse, contrasting matter, radiologie, radiodiagnostika, paprsky {\clqq}x``, ionizující záření, sestra, kontrastní látky
Citation
ISSN
ISBN