Zařízení na výrobu jádrové příze

Title Alternative:Device for production of core yarn
Abstract
Diplomová práce se zabývá konstrukcí vybraných částí stroje, který slouží pro laboratorní výrobu jádrové příze opatřené vrstvou nanovláken. První část práce je zaměřena na konstrukci vhodného systému pro navíjení vyrobené příze do podoby křížového návinu. Byla navržena konstrukce s rozváděním pomocí řemínkového mechanismu. Důležitým parametrem pro návrh bylo snížení pasivních odporů mezi navíjecími prvky a navíjenou přízí. Bylo navrženo více řešení eliminace vlivu pasivních odporů. Zvolený návrh navíjecího zařízení byl konstrukčně zpracován včetně výrobní dokumentace a vyrobený funkční model byl testován při zvlákňovacím procesu. Druhá část práce se zabývá analýzou stávající zvlákňovací elektrody, která je důležitou částí ústrojí na výrobu nanovláken. Pomocí programu Autodesk Simulation Mechanical byly analyzovány vlivy různých konstrukčních rozměrů elektrody na rozložení intenzity elektrického pole. Byl navržen nový tvar zvlákňovací elektrody, jejíž geometrie byla optimalizována z hlediska optimálního rozložení intenzity elektrického pole. V závěru bylo provedeno měření produktivity na původní a optimalizované elektrodě při procesu zvlákňování. Porovnání výsledků měření prokázalo zvýšení produktivity optimalizované zvlákňovací elektrody.
Description
62 stran :ilustrace, výkresy +volná příloha + CD ROM
Subject(s)
machine structures, machine parts, textile machines, machine mechanisms, strojní konstrukce, strojní části, textilní stroje, strojní mechanismy
Citation
ISSN
ISBN
Collections