Návrh opatření pro zajištění možnosti vytlačování svařovacích drátů z Polyamidu na univerzálním vytlačovacím stroji

Title Alternative:The draft of measures for assuring possibilities of extrusion welding wires from a polyamide on a universal extruder
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject matter of this diploma thesis is the optimalization of an universal extruder, which should be used to an extrusion of welding wires from a polyamide. This problem solving will be mainly depending on the characteristics of a worked polymer. In-process was progressed according to accessible knowledges, recommended structural principles and quadratics applicable to the proportions determination.
Předmětem této práce je optimalizace univerzálního vytlačovacího stroje, který má sloužit k vytlačování svařovacích drátů z polyamidu. Řešení takového problému bude především závislé na vlastnostech zpracovávaného polymeru. Při návrhu se postupovalo podle dostupných poznatků, doporučených konstrukčních zásad a rovnic použitelných pro určení rozměrů.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 výrobní výkres šneku, 1 CD ROM; rozsah: 68 s., 10 s. příloh
Subject(s)
polyamide, extruder, extrude screw, rheology, polyamid, vytlačovací stroj, vytlačovací šnek, reologie
Citation
ISSN
ISBN
Collections