Aplikace transfuzních přípravků z pohledu všeobecné sestry v KNL a.s.

Title Alternative:Application of transfusion products from the perspective of nurse in the KNL a.s.
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Teoretická část mé práce se okrajově dotýká zajímavé historie transfuziologie, zabývá se fyziologií krve, krevními skupinami, problematikou dárcovství krve, zpracováním transfuzních přípravků a také potransfuzními reakcemi. V druhé části teorie jsem se zabývala specifiky ošetřovatelské péče u pacienta při aplikaci transfuzních přípravků, kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků k výkonu, zodpovědností a zásadami ošetřovatelské péče provázející celý proces aplikace transfuzních přípravků. Ve výzkumné části mé bakalářské práce jsem analyzovala dotazníkové šetření provedené mezi všeobecnými sestrami v KNL a.s. Na základě stanovených cílů, hypotéz a výsledků výzkumu, jsem navrhla edukační materiál určený všeobecným sestrám v KNL a.s.
Description
81 s., 25 s, příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
transfuze krve, ošetřovatelská péče, blood transfusion, nursing care
Citation
ISSN
ISBN